Precies op de dag dat het WK Voetbal in Rusland begon, kondigde premier Medvedev aan de pensioengerechtigde leeftijd drastisch te verhogen. Deze hervorming van de verzorgingsstaat zal het Kremlin niet zonder slag of stoot kunnen realiseren. Het protest, dat nu op gang komt, lijkt breed te worden gedragen. President Poetin houdt zich intussen afzijdig.

De Russische nationalistische cineast én politicus Stanislav Govoroechin is medio juni overleden. Govoroechin was een orthodoxe nationalist en een loyale bondgenoot van president Vladimir Poetin.

Rusland wil graag meedoen aan de uitvoering van de afspraken die de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore hebben gemaakt.

Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor de MH17-crash. Maar wat vinden de Russen zelf van de rechtsgang die moet worden gevolgd? Recent onderzoek is niet voorhanden. Maar drie jaar geleden was de helft van de Russen voor een internationaal tribunaal en slechts eenvijfde tegen zo'n rechtbank. Deze steun betekent overigens niet dat deze voorstanders denken dat Rusland ook verantwoordelijk is.

De buitenlandcommissie van het Britse Lagerhuis wil, in de nasleep van de gifmoordaanslag op de Russische ex-spion Sergej Skripal, corrupte geldstromen van Russische zakentycoons uit de omgeving van Vladimir Poetin aanpakken. In het rapport Moscow's Gold, Russian Corruption in the UK komen de Britse parlementariërs met aanbevelingen om de Kremlin-top te straffen voor activiteiten die de opstellers van het rapport een 'veiligheidsrisico' voor Groot-Brittannië noemen.

In de nieuwe regering van president Poetin is veel bij het oude gebleven. Op bijna alle sleutelposten keren vertrouwde gezichten terug. Voor één bekende hervormer was echter geen plaats: ex-minister Koedrin van Financiën kreeg een controlefunctie bij de Rekenkamer aangeboden. Of Koedrin nu is uitgerangeerd dan wel zelf een tactische tussenstap zet, de hamvraag is ongewijzigd. Hoe hervormingsgezind is Poetin komende jaren?

Rusland is in de ogen van zijn burgers momenteel geïsoleerder dan ooit sinds de annexatie van/hereniging met de Krim. Dat ligt volgens de Russen echter niet aan de regering in Moskou, maar veeleer aan het Westen

Rusland is ‘diep teleurgesteld’ door het opzeggen door de Amerikaanse president Trump van het verdrag met Iran en het herinvoeren van sancties. Samen met China heeft Rusland een oproep gedaan aan de overige ondertekenaars om hun verplichtingen ten aanzien van het akkoord na te komen. Rusland overlegt met Europese landen over de manier waarop het akkoord gered kan worden.