Is Russia a superpower or a house of cards? This was the subject of a debate organised by RaamopRusland in De Balie in Amsterdam. According to one of the speakers, security expert Mark Galeotti, it is neither. In his opinion Putin is just 'agressively offensively defensive', trying to protect a weak state by using the flaws of the West. Even before Trump he was trying 'to make Russia great again'. Russians see the West as an 'attention deficit disorder society' and capitalise on it. High time to get our act together.

The West is inclined to interpret and explain national politics by referring to Russia or Putin. However, the recent electoral misfortunes of mainstream liberalism and the rise of Euroscepticism have little to nothing to do with Putin, says international relations lecturer Camille Merlen. A direct effect of the West’s Russian obsession may paradoxically be an increase in Russian power. After all, power more often than not consists in the perception of power.

Premier Mark Rutte zoekt een compromis inzake het 'nee' uit het Oekraïnereferendum. Rutte wil dat de EU in een apart document vastlegt dat Oekraïne geen lid kan worden van de Unie. In ruil daarvoor zou het Nederlandse parlement het associatieverdrag ratificeren. Volgens journalist Vitali Portnikov uit Kiev laat het gedraai zien dat het referendum ingegeven was door angst voor Rusland. De nieuwe hymne van de Europese Unie is de Ode aan de lafheid.

Op 14 juli schreef de voormalige Nederlandse diplomaat Edy Korthals Altes in NRC een artikel waarin hij pleitte voor een 'speciale regeling' voor Oekraïne. In deze 'deal' met Rusland zou onder meer moeten worden vastgelegd dat Oekraïne geen lid kan worden van NAVO en EU. Hubert Smeets reageerde kort in NRC en later, iets uitgebreider, bij RaamopRusland. Korthals Altes antwoordt nu op zijn beurt. 

Voormalig ambassadeur Edy Korthals Altes bepleitte in NRC Handelsblad een ‘deal’ met Rusland. In ruil voor garanties van Moskou dat het de soevereiniteit van zijn andere Europese andere buurlanden zou respecteren, moet Oekraïne zich verplichten nooit lid van de NAVO of de EU te worden. Een week later reageerde Hubert Smeets in dezelfde krant. Hieronder een iets aangepaste versie van die reactie plus enkele literatuurverwijzingen.

Dutch journalist Wierd Duk thinks the West bears great responsability for Russia's behaviour towards Ukraine. The Ukrainian writer and analyst Mykola Riabchuk is adamant about his 'colonial attitude' towards smaller nations, that don't seem to have a say in their own destiny. In fact Ukraine is conspicuously absent in Duk's narrative.

According to many experts in East and West, like Sergei Karaganov and Henry Kissinger, the European Union needlessly provoked Russia in Ukraine. The Russian historian and political analyst Lilia Shevtsova strongly disagrees. The explanation for the conflict is not a classical struggle for spheres of influence, but an imperialistic and nostalgic reflex of the Kremlin.

De Russische politicoloog Sergej Karaganov betoogde op RaamopRusland dat Rusland een christelijke missie heeft in de wereld. Het zwakke decadente Westen heeft zijn beste tijd gehad. Historicus Dirk-Jan van Baar noemt het een cynische kijk op de werkelijkheid. Die opbloeiende missiedrang is ingegeven door machtspolitiek. En Rusland verzwijgt zijn militaire aanwezigheid in Oekraïne. 

Ex-Bondsdaglid Karsten Voigt (SPD) vindt dat het Westen zich weerbaar moet opstellen tegenover Rusland. Maar volgens publicist Wierd Duk is het zinniger te proberen de gekrenkte trots van de Russen te begrijpen. De Amerikaanse desinteresse en het gedrag van Europese 'neocons' als Bildt en Sikorski hebben de zaak nodeloos op de spits gedreven. 

Former German MP Karsten Voigt (SPD) thinks the West should take a stronger line against Russia. But journalist Wierd Duk feels that it makes more sense to try to understand Russia’s injured pride. The waning interest of America and the behaviour of European neocons such as Bildt and Sikorski have needlessly brought matters to a head. A period of détente is the only solution.

Deelnemen aan dit debat?

Bijdragen die goed geschreven zijn en het debat inhoudelijk verder brengen, zullen wij graag publiceren. De redactie houdt zich het recht voor artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.
Dit veld is verplicht.

Het e-mailadres lijkt niet correct.

Invalid Input

Invalid Input