Contactgegevens

Email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankrekening: NL73 TRIO 0391081675
Kamer van Koophandel: 65016173
Anbi-status per 9 januari 2016
RSNI/fiscaal identificatienummer: 8559.47.226
BTW identificatienummer: NL855947226B01

Bestuur Stichting Raam op Rusland

Lo Casteleijn (voorzitter)
Jan Dirk Waiboer (secretaris/penningmeester)
Bob Deen (lid)
Lily Sprangers (lid)

Raad van Advies

Nanci Adler (directeur Holocaust- en Genocidestudies bij het NIOD)
Max Bader (docent aan de Universiteit Leiden)
Dick Berlijn (voormalig Commandant der Strijdkrachten)
Harry van den Bergh (voormalig lid der Tweede Kamer)
Nienke de Deugd (docent aan de Rijksuniversiteit Groningen)
Lucia van Geuns (energiespecialist bij TNO)
Jessica Gorter (zelfstandig documentairemaker en cineast)
Victor Halberstadt (emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden)
Adriaan Jacobovits de Szeged (voormalig diplomaat voor Nederland)
Michail Kemper (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam)
Ben Knapen (ex-journalist, oud-uitgever, lid der Eerste Kamer voor het CDA)
Marcel Kurpershoek (voormalig diplomaat voor Nederland)
Geert Mak (schrijver)
Jacques Schraven (commissaris Tata Steel en ex-voorzitter VNO-NCW)
Lien Verpoest (docent aan de Katholieke Universiteit Leuven)

Redactie

Hella Rottenberg
Hubert Smeets
Laura Starink

Ontwerp en bouw website

Vincent van den Ende (sites4ondernemers)
Moon Tummers (la rotonde du monde)

Illustraties debatten

Nanette Hoogslag (hoogslag.nl)

Financiën

RaamopRusland is mede mogelijk gemaakt door een driejarig startsubsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die ondersteuning begon in april 2016 en is in maart 2019 geëindigd. De financiële ondersteuning van de rijksoverheid, die maximaal € 294.000 zou mogen gaan belopen, werd tussen 2016 en 2019 jaarlijks in deeltranches aan RaamopRusland uitgekeerd. Na afronding van het project en goedkeuring der jaarverslagen heeft het departement de startsubsidie over deze drie jaar vastgesteld op € 264.517,35 plus € 21.000 voor een tussentijds goedgekeurd deelproject. Per saldo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de stichting RaamopRusland van april 2016 tot maart 2019 ondersteund met in totaal € 285.517,35.

Alle inhoudelijke en financiële jaarverslagen van Raam op Rusland zijn sinds 2016 door het departement goedgekeurd.
Het jaarverslag over 2018 en de slotrapportage over de driejarige startperiode 2016-2019 is hier te lezen.
Het jaarverslag over 2017 is hier ter inzage. Het eerste jaarverslag over 2016-2017 is hier te vinden.
De resultatenrekening en de balans per ultimo december 2018, beide opgesteld door een extern administratiekantoor, zijn hier beschikbaar. Het financiële jaarverslag over 2017 is hier en de rapportage over 2016 is hier in te zien.

Beloningsbeleid

RaamopRusland bestaat dankzij vakbekwame en ervaren experts. Dagelijkse werkzaamheden of onkosten, noodzakelijk voor de inhoudelijke en organisatorische continuìteit van het platform, kunnen in bescheiden mate worden betaald. RaamopRusland volgt daarom het volgende beloningsbeleid.
• Bestuursleden van de stichting RaamopRusland ontvangen geen vacatiegeld of andere beloning. Reiskosten en andere daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
• Medewerkers van de stichting en de website kunnen voor maximaal 16 uur per week als zzp’er worden betaald.
• Auteurs kunnen voor hun bijdragen een honorarium krijgen.