INTERNATIONAAL SYMPOSIUM RUSSISCH-NEDERLANDSE BETREKKINGEN

Muddling or Breaking Through?
Russian-Dutch relations in the next decade

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en kennisplatform Raam op Rusland organiseren 14 februari een openbaar symposium over de Russisch-Nederlandse betrekkingen in het volgende decennium.

Uitverkocht

Sprekers zijn toonaangevende Russische en Nederlandse experts.

Resultaten van baanbrekend onderzoek naar de Russische publieke opinie over Nederland

Aanleiding voor dit symposium zijn de recente uitkomsten van baanbrekende onderzoek, het eerste in zijn soort, die relevant zijn voor de betrekkingen tussen Rusland en Nederland, in het bijzonder als het gaat om:

 • Het lopende proces rond de MH17.
 • De sancties en tegensancties sinds het Oekraïne-conflict.
 • De rol van Nederland bij de behartiging van de economische belangen van Rusland.

Het onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd door hét onafhankelijke sociologische onderzoeksinstituut van Rusland, Levada Center, in opdracht van en in overleg met Universiteit Leiden / RaamopRusland.

Op het symposium zullen de resultaten van dit onderzoek bekend worden gemaakt.

Met Russische experts

 • Aleksej Levinson, sociaal-cultureel researcher van Levada Center, over de uitkomsten van zijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek.
 • Aleksej Gromyko, directeur van het Europa Instituut van de Russische Academie der Wetenschappen. Gromyko is een kleinzoon van Andrej Gromyko, die tussen 1957 en 1985 minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie was.
 • Sergej Markedonov, historicus en expert op het gebied van Europese veiligheidsvraagstukken. Markedonov is docent aan het Moskouse Instituut voor Internationale Betrekkingen (MGIMO) en de Russische Staatsuniversiteit voor Geesteswetenschappen, en is onder meer columnist voor de nieuwssite RBK en heeft meer dan 50 academische publicaties op zijn naam staan.

En Nederlandse experts

 • Jaap de Hoop Scheffer, hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk aan de Universiteit Leiden. De Hoop Scheffer was fractievoorzitter van het CDA, minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO.
 • Renée Jones-Bos, Ruslandkundige en tot voor kort Nederlands ambassadeur in Rusland. Jones-Bos was voorheen onder meer ambassadeur in de Verenigde Staten en secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Tony van der Togt, Ruslandkundige, Strategic Policy Advisor bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Associate Fellow bij Clingendael Institute.

Het openbaar symposium wordt geleid door:

 • Menno Hurenkamp, bestuurslid van Raam op Rusland. Hurenkamp is politicoloog en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek. Hij zal optreden als moderator.
 • Jos Schaeken, hoogleraar bij de opleiding Russische en Euraziatische Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Schaeken verzorgt de aftrap.

Symposium:   Muddling or Breaking Through? Russian-Dutch relations in the next decade

Datum:            Vrijdag 14 februari
Tijd:                  15.00 tot 17.00 uur, met achteraf een borrel
Plaats:              Wijnhaven Zaal 3.46
                          Turfmarkt 99 te Den Haag
Voertaal:          Engels
Toegang:          Gratis. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en registratie is verplicht. Meld u tijdig aan via deze link!

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ABOUT RUSSIAN-DUTCH RELATIONS

WHAT DO RUSSIANS THINK ABOUT THE NETHERLANDS?

Muddling or Breaking Through?
Russian-Dutch relations in the next decade

On February 14th, the Faculty of Humanities of Leiden University and online think tank Window on Russia (Raam op Rusland) will organise a public symposium on Russian-Dutch relations in the next decade. The speakers are leading experts on the topic from Russia and the Netherlands.

Results of ground-breaking research on the Russian public opinion toward the Netherlands

The symposium discusses the recent results of ground-breaking research which might be relevant for the relations between Russia and the Netherlands, especially with regard to:

 • The ongoing investigations of the downing of flight MH17.
 • Sanctions and countersanctions since the start of the conflict in Ukraine.
 • The role of the Netherlands in the promotion of economic interests in Russia.

The research was conducted at the end of 2019 by the most well-known independent research organisation in Russia, Levada Center, commissioned by and in consultation with Leiden University / Window on Russia. The results of this research will be discussed at the symposium.

Sold out

With Russian experts

 • Alexei Levinson, socio-cultural researcher at Levada Center, will discuss the outcomes of his quantitative and qualitative research.
 • Alexei Gromyko, director of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences. Gromyko is a grandson of Andrei Gromyko, who served as Minister of Foreign Affairs of the Soviet Union between 1957 and 1985.
 • Sergei Markedonov, historian and expert on European security issues. Markedonov lectures at the Moscow State Institute for International Relations (MGIMO) and the Russian State University for the Humanities, is a columnist for, among others, the news outlet RBK and has published over 50 academic works.

And Dutch experts

 • Jaap de Hoop Scheffer, professor of international politics and diplomacy at Leiden University. De Hoop Scheffer is the former party leader of CDA (Christian Democratic Appeal), minister of Foreign Affairs of the Netherlands, and Secretary-General of NATO.
 • Renée Jones Bos, Russia expert and, until recently, ambassador of the Netherlands in Russia. Jones-Bos previously served as ambassador to the United States, and as Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
 • Tony van der Togt, Russia expert, Strategic Policy Advisor at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands and Associate Fellow at the Clingendael Institute in The Hague.

The public symposium will be led by:

 • Menno Hurenkamp, affiliated member of Window on Russia. Hurenkamp is a political scientist at the University of Amsterdam and the University of Humanistic Studies in Utrecht. He will moderate the discussion.
 • Jos Schaeken, professor of Russian and Eurasian Studies at the Faculty of Humanities of Leiden University. Schaeken will open the symposium.

Symposium Title:                Muddling or Breaking Through? Russian-Dutch relations in the next decade

Date:                                     Friday, February 14th
Time:                                    15:00 to 17:00, followed by informal drinks (borrel)
Location:                              Wijnhaven room 3.46
                                              Turfmarkt 99, The Hague
Language:                            English
Entry:                                    Free. There is limited space and registration is required. Please register for this event on time using this link!

For further questions, please contact Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Faculty of Humanities, Leiden University).