Wednesday 16 October, 20.30, Rode Hoed - Keizersgracht 102, Amsterdam

October Lecture

Russian economist Sergei Guriev on

The price of bribe
Russia’s corruption and Western responsibility

guriev

Corruption in Russia is persistent, from the lower echelons of society to the highest state levels. It is one of the main complaints of ordinary citizens. But Russia’s corruption is a global curse and the Netherlands are part of its world wide web.  

The price of bribe is high. Corruption not only undermines confidence in political institutions,  widespread kick-backs and dirty money also impede the recovery of the economy and preclude societal change in Russia.  

The West sustains corruption by facilitating tax-evasion, straight forward money-laundering and the handing out of passports to tax evaders. Many large Russian corporations, like Gazprom and Lukoil, and business-owners are registered in the Netherlands in order to get tax-exemptions. How does corruption work in Russia and what can the Netherlands do to curb its influence abroad? 

In the third October Lecture Sergey Guriev - prominent Russian economist and former adviser of president Putin - will speak about the undermining force of corruption in and outside Russia. 

Paul Tang, member of the European Parliament, will elaborate on the facilitating role of European, in particular Dutch institutions and governments, and discuss with Guriev what measures should be taken to impede the flow of dirty money.

The debate will be moderated by Marike Stellinga, political and economic editor and columnist of NRC Handelsblad

This event is organised by Raam op Rusland (Window on Russia) and De Rode Hoed. Sponsor is the Wilhelmina E. Jansenfonds.
 
Sergei Guriev

Sergei Guriev is a widely praised Russian economist. He is professor at the Paris Institute of Political Studies Sciences Po and until recently worked as chief economist of the European Bank for Reconstruction and Development EBRD. Guriev currently lives in France. Earlier in his career he was adviser of president Putin, rector of the New Economic School in Moscow and member of the supervisory board of Sberbank, the biggest financial institution in Russia.

Read his recent article on the necessity of economic reform here.

Paul Tang

Paul Tang is a Dutch social-democratic member of the European Parliament, member of the Committee Economic and Monetary Affairs. After the revelation of the Panama Papers, on Paul Tang’s proposal the European  Parliament added the Netherlands, Luxemburg, Malta, Cyprus and Ireland to a black list of tax havens. The European Parliament this year adopted a plan for fairer taxation and tackling financial crimes.

Moderator Marike Stellinga

Marike Stellinga is economist, political editor and columnist of NRC Handelsblad. From 2012 till 2016 she was member of the editorial board of NRC. Before she  worked for the weekly Elsevier for 11 years. In 2010 she won the Citi Journalistic Excellence Award for an article on the week that the economic crisis hit the Netherlands. In 2009 her book The Myth of the Glass Ceiling was published. 

Wednesday, October 16, 20.30, Rode Hoed - Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Ticket €13, for students €10,50

Buy ticket here

 

Woensdag 16 oktober, 20.30, Rode Hoed - Keizersgracht 102, Amsterdam

Oktoberlezing

Russische econoom Sergei Guriev over

De prijs van corruptie
Russische omkoping en de verantwoordelijkheid van het Westen

guriev

Corruptie in Rusland is hardnekkig en wijdverbreid - van lage ambtenaren tot de hoogste regeringskringen. Het is een van de belangrijkste klachten van gewone burgers. Maar het is eveneens een vloek met wereldwijde effecten die ook Nederland raakt.

De prijs van omkoping is hoog. Corruptie ondermijnt niet alleen het vertrouwen in politieke instellingen, maar belemmert ook economische hervormingen en maatschappelijke veranderingen in Rusland.

Het Westen houdt corruptie in stand door belastingontduiking te faciliteren, geld te helpen witwassen en paspoorten uit te delen aan belastingontduikers. Veel grote Russische bedrijven, zoals Gazprom en Lukoil, zijn in Nederland geregistreerd om belastingvrijstelling te krijgen. Hoe werkt corruptie in Rusland en wat kan Nederland doen om die invloed in het buitenland te beperken?

In de derde Oktoberlezing zal Sergei Guriev - vooraanstaand econoom en voormalig adviseur van president Poetin - spreken over de ondermijnende kracht van corruptie in en buiten Rusland.

Europarlementariër Paul Tang zal licht werpen op de faciliterende rol van westerse, en met name Nederlandse, instellingen en regeringen, en met Guriev debatteren over maatregelen om de stroom van fout geld tegen te houden.

Het debat zal worden gemodereerd door Marike Stellinga, politiek en economisch redacteur en columnist van NRC Handelsblad.

Deze avond is een samenwerking tussen Raam op Rusland en de Rode Hoed. De lezing wordt gesponsord door het Wilhelmina E. Jansenfonds.

 

Sergei Guriev

Sergei Guriev is een alom geprezen Russische econoom. Hij is hoogleraar aan het Parijse Instituut voor Politieke Wetenschappen Science Po en was tot voor kort hoofdeconoom van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Guriev woont momenteel in Frankrijk. Eerder in zijn carrière was hij adviseur van president Poetin, rector van de Nieuwe Economische School in Moskou en lid van de raad van toezicht van Sberbank, de grootste financiële instelling in Rusland.

Lees hier zijn recente artikel over de noodzaak van economische hervormingen in Rusland.

Paul Tang

Paul Tang zit namens de PvdA in het Europees Parlement en is daar lid van de commissie Economie en Monetaire Zaken. Na de onthullingen van de Panama Papers heeft het Europees Parlement op voorstel van Paul Tang vijf Europese landen toegevoegd aan de zwarte lijst van belastingparadijzen. Nederland is daar één van. Het Europees Parlement wil maatregelen om belastingen eerlijker te maken en financiële misdaden aan te pakken.

Moderator Marike Stellinga

Marike Stellinga is econoom en journalist van NRC Handelsblad, waar ze van 2012 tot 2016 lid was van de hoofdredactie. Ze schrijft een economische column in NRC. Eerder werkte ze elf jaar voor Elsevier. In 2010 won ze de Citi Journalistic Excellence Award voor een artikel over de week waarin de economische crisis Nederland trof. In 2009 verscheen haar boek De mythe van het glazen plafond.

Woensdag, 16 oktober, 20.30, Rode Hoed - Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Kaartje €13, CJP, studenten en stadspas €10,50

Koop hier uw kaart