Zwijgen: ook een manier om het stalinisme te verwerken

Een kwart eeuw lang regeerde Jozef Stalin over Sovjet-Rusland. Tachtig jaar geleden bereikte zijn terreur in eigen land een climax met de massale arrestaties en showprocessen van 1937-1938. Miljoenen gezinnen zijn in die tijd verscheurd geraakt. Decennia lang zwegen ze. Het stalinisme wordt nu wel degelijk herdacht. Maar het wordt niet ‘verwerkt’, zoals bijvoorbeeld in het naoorlogse Duitsland. Zou het anders kunnen in een land, waar daders én slachtoffers nog steeds naast elkaar leven? Historicus Gijs Kessler bepleit het recht van de nazaten om te zwijgen.