De Faculteit der Geesteswetenschappen / Opleiding Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden en het kenniscentrum Raam op Rusland  zijn sinds 14 september 2018 partners. Op die dag tekenden zij een overeenkomst, waarmee zij de verbinding tussen academisch onderzoek en actualiteit een steviger fundament willen geven.  

De  samenwerking tussen de Universiteit Leiden en Raam op Rusland heeft twee doelen. De partners willen systematisch onderzoek stimuleren naar de ontwikkelingen en achtergronden in Rusland en andere voormalige Sovjet-republieken en wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek in Nederland toegankelijk maken. Daarnaast kan Raam op Rusland studenten helpen zich via stageplaatsen en concrete projecten beter te oriënteren op hun kansen op de arbeidsmarkt.

De opleiding Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden biedt een bachelor programma en een voor Nederland uniek master programma aan. Onderzoekers van de opleiding bestuderen Rusland vanuit verschillende invalshoeken, zoals politiek, economie, internationale betrekkingen, geschiedenis, cultuur, religie en taalkunde. De opleiding leidt al meer dan honderd jaar nieuwe generaties studenten op, die allen een stevige kennis hebben van de genoemde vakgebieden en van de Russische taal.

De samenwerking heeft het karakter van een alliantie. De Universiteit Leiden stelt extra middelen ter beschikking en Raam op Rusland krijgt een eigen werkruimte bij de opleiding Russian and Eurasian Studies aan het P.N. van Eyckhof 2 in Leiden.

Raam op Rusland verbindt zich niet aan andere universiteiten of instellingen. Tegelijkertijd blijft het redactioneel volledig onafhankelijk.