Lange oorlog, Russische verliezen en instructies over invasie voor hoger onderwijs

Lange oorlog, Russische verliezen en instructies over invasie voor hoger onderwijs

 

 Beste , 

 

Afgaand op uitspraken van Poetin en militaire woordvoerders, neemt Rusland geen genoegen met verovering van de Donbas. Volgens militair expert Gustav Gressel hanteert Moskou het Syrische draaiboek, namelijk na een zogenaamde terugtrekking gebieden één voor één proberen in te nemen. We moeten ons voorbereiden op een lange oorlog, denkt hij. Het Russische leger houdt zijn zware verliezen geheim, maar via allerlei bronnen dringt er toch iets door bij de bevolking. Zorgt dat al voor onrust of verzet? Docenten in het hoger onderwijs moeten hun studenten ervan overtuigen dat de invasie in Oekraïne gerechtvaardigd is. We publiceren de instructie-dia's met commentaar van twee anonieme deskundigen. Het orthodoxe Pasen was voor patriarch Kirill geen aanleiding om tot een bestand op te roepen. Zijn trouw aan Poetin gaat boven alles. En aan het tijdperk van de gouden paspoorten in Europa komt een einde.

 

 

Judging by the statements from Moscow, Russia seems in Ukraine to follow the same playbook as in Syria. After a 'withdrawal' Russian and Syrian forces focused their offensives at one target at a time. Once the Donbas is captured the Russian army could start an offensive on Kharkiv, and then on the South. If Ukraine has to sustain a war of attrition, it needs to rely on Western support. Europeans must prepare for the long war, argues Gustav Gressel for the European Council of Foreign Affairs.

Ruslands oorlog in Oekraïne duurt langer dan gedacht en er komen steeds meer aanwijzingen dat het aantal gesneuvelden veel hoger ligt dan de officiële cijfers doen geloven. Op 8 maart beloofde Poetin nog om alleen beroepsmilitairen naar Oekraïne te sturen maar onder de doden blijken ook steeds meer dienstplichtigen, schrijft Wabke Waaijer. Dringt de oorlog tot Rusland door en ontstaat er door de zware verliezen onrust en verzet?

 

Soon after the start of Russia’s war against Ukraine started, university teachers all over Russia were ordered to teach their students about the historical legitimacy of the invasion. University colleagues abroad received a copy of the PowerPoint that the teachers have to use for their students. Raam op Rusland decided to publish the slides and comments of two Dutch scholars. For security reasons the sources and the authors cannot be disclosed. 

Zondag 24 april vierde orthodoxe christenen Pasen. De Wereldraad van Kerken hoopte dat patriarch Kirill van de Russisch Orthodoxe Kerk op zou roepen tot een tijdelijk paasbestand. Maar anders dan de afgelopen weken repte patriarch Kirill  tijdens de feestdag niet direct over de oorlog in Oekraïne. In plaats daarvan sprak hij over de pandemie en de verhouding tussen de kerk en de moderniteit, schrijft Daan de Vries

Cyprus trekt paspoorten in van een aantal Russische miljardairs en hun gezinsleden.Hun vermogen op Cyrus wordt bevroren. De acht staan op een lijst van meer dan duizend Russische burgers die onder sancties van de EU vallen.Brussel verlangt van EU-landen dat zij het uitdelen van 'gouden paspoorten'  staken.