Tunnelvisie in het Kremlin en een afrekening met de oude garde in Kazachstan

Tunnelvisie in het Kremlin en een afrekening met de oude garde in Kazachstan

 

Beste , 

 

De politieke leiding van Rusland leeft in een andere werkelijkheid dan de onze, betoogt de Russische politiek analist Leonid Gozman. Alles draait om respect en erkenning en voor diplomatie is nauwelijks nog ruimte. Maar kan Rusland zijn dreigementen eigenlijk waar maken? Volgens militair analist Aleksandr Golts overspeelt Rusland zijn hand. President Tokajev van Kazachstan benutte de opstand in zijn land om af te rekenen met zijn voorganger Nazarbajev, de corrupte Vader des Vaderlands. Hij riep de hulp in van de 'Russische NAVO', de CSTO. Maar niet alle lidstaten van die organisatie zijn daar zo blij mee. En ex-president Porosjenko keerde terug naar Kyiv om wegens landverraad voor de rechter te verschijnen. De beschuldigingen lijken politiek gemotiveerd.

De oorzaak van de militaristische hysterie in Rusland komt niet van buiten, maar van binnen. In het Kremlin zitten leiders met een onjuiste perceptie van de wereld en een fixatie op respect en erkenning van henzelf als grote en machtige staatsmannen. Het Westen moet begrijpen dat de eisen van de diplomatie ver verwijderd zijn van wat het Kremlin eigenlijk wil, waarschuwt voormalig oppositiepoliticus Leonid Gozman op de site Republic.

Rusland wil de veiligheidsstructuur in Europa op zijn kop zetten: de NAVO mag niet meer worden uitgebreid en de nieuwe Oost-Europese lidstaten mogen geen (Amerikaanse) troepen meer stationeren. Het Westen verwerpt dit ultimatum. Wat bezielt Rusland en kan het zijn dreigementen hard maken? Volgens militair analist Aleksandr Golts overspeelt Moskou haar hand. 

President Toqaev of Kazakhstan used the upheaval in his country to strengthen his grip on power and get rid of his predecessor Nazarbaev, his family members and cronies. He reproached Nazarbaev for creating a small elite whose wealth is 'significant even by international standards'. Toqaev promised to create a social fund to be financed by their companies, reports Bruce Pannier for Radio Free Europe/Radio Liberty.

Tijdens de videovergadering van de CSTO op maandag 10 januari stemden de lidstaten in met een gezamenlijk militair optreden om de rust in Kazachstan te doen terugkeren. Hoe staat het met het draagvlak voor dit optreden in de lidstaten?

 

On January 17 former president Petro Poroshenko landed at Sikorski airport in Kyiv to face charges of 'high treason' in a courtcase that starts today. His fans staged protests. Zelensky sees it as a step in his fight against the oligarchs, but but the trial is also meant as a blow against Poroshenko before the coming election, says Jadwiga Rogoza of the Warsaw think tank OSW. Zelensky hopes to boost his declining popularity.