Van de hoop op een harmonieuze samenwerking tussen Rusland en het Westen is weinig meer over. De euforie over het einde van de Koude Oorlog, een kwart eeuw geleden, heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling en desinteresse.

De aandacht voor Rusland verslapte. Daardoor werd de Europese Unie totaal verrast, toen het Associatieverdrag met Oekraïne voor de Russische president Vladimir Poetin onacceptabel bleek. Het pro-Europese protest in Kiev leidde tot de vlucht van president Janoekovitsj. Daarop annexeerde Rusland de Krim en steunde een oorlog in de Donbas.

Europa en Rusland hebben diametraal tegenovergestelde versies van oorzaak en gevolg van het conflict om Oekraïne. De botsende interpretaties leiden tot verwarring en groeiend wantrouwen. Dat geldt niet alleen voor het conflict om Oekraïne, maar heeft ook betrekking op Ruslands onverwachte deelname aan de oorlog in Syrië en andere internationale kwesties.

Alle reden om het denken, analyseren en debatteren over de verhouding tussen Oost en West een impuls te geven.

RaamopRusland verzamelt alle relevante informatie die voor begrip van de nieuwe verhoudingen nodig is. Het wil het debat nieuw leven inblazen en ruimte bieden voor analyses en achtergrondverhalen. Naast het Nederlandse en Europese geluid zullen daarin ook vele Russische en Oekraïense stemmen te horen zijn. Het platform bundelt de expertise over Rusland bij Nederlandse universiteiten en instituten en maakt die toegankelijk voor beleidsmakers, politici, journalisten, zakenlui en het geïnteresseerde publiek.

RaamopRusland wil feiten van fictie onderscheiden en de dialoog bevorderen.

Talen

Deze website is een Nederlandse website, maar publiceert ook artikelen van niet-Nederlandse auteurs. Artikelen die in het Engels zijn geschreven worden niet vertaald, maar in het Engels gepubliceerd. Alle Engelse artikelen bij elkaar zijn te vinden onder de knop EN in het menu.
Artikelen die in het Russisch zijn geschreven, worden in het Nederlands vertaald. De oorspronkelijke Russische teksten kunnen met de knop PYC in het menu worden opgeroepen.

Statutaire doelstelling

De Stichting Raam op Rusland heeft tot doel om de kennis en het inzicht in de maatschappij, de cultuur en de geschiedenis van Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken te verdiepen en te verbreden. Een goede informatievoorziening en meningsvorming over deze regio zijn gelet op de (geo)politieke betekenis van die regio, mede van belang voor de democratische rechtsorde in Nederland.
De volledige tekst van de statuten van de stichting hier ter inzage.

RaamopRusland is een Algemeen Nut Beogende Instelling.  De Belastingdienst heeft deze ANBI-status in april 2017 met terugwerkende kracht verleend.