Missie van Raam op Rusland

De grootschalige Russische aanval op Oekraïne op 24 februari 2022 heeft de geopolitieke verhoudingen in Europa en de wereld ingrijpend veranderd. De euforie over het einde van de Koude Oorlog, dertig jaar geleden, heeft plaatsgemaakt voor vijandschap, angst en wantrouwen. Tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog en een kwart eeuw na de Balkanoorlogen van de jaren negentig worden in Europa weer steden gebombardeerd en vechten Russische bezetters tegen Oekraïense soldaten in loopgraven die aan de Eerste Wereldoorlog doen denken.

Vragen over onze naam

De Russische oorlog tegen Oekraïne verandert de wereld. Oekraïne is in onze berichtgeving nu het hoofdthema. Wij krijgen daarom vragen over de naam Raam op Rusland. Waar staan wij? De artikelen op onze site laten daar geen misverstand over bestaan. Maar steun voor Oekraïne maakt kennis over Rusland niet minder belangrijk. Al dekt de vlag de lading niet meer helemaal, de naam Raam op Rusland is ingeburgerd en niet eenvoudig te vervangen. Voorlopig houden we het zo.

Het einde van de oorlog is niet in zicht en het aantal slachtoffers is immens. De Russische (militaire) top heeft Oekraïne onderschat, en had ook niet gerekend op het eensgezinde antwoord van het Westen. Het Russische leger presteert op de grond ondermaats, maar richt met bombardementen en de eindeloze inzet van Russische gemobiliseerden een enorme ravage aan.

Voor de Oekraïners is de invasie de voortzetting van een oorlog die al in 2014 begon. De aanleiding voor Ruslands agressie was destijds het Associatieverdrag dat de Europese Unie Oekraïne aanbood. Voor president Vladimir Poetin bleek dat onacceptabel. Onder druk van Poetin weigerde de Oekraïense president Janoekovitsj het verdrag te tekenen. Het pro-Europese massaprotest in Kyiv, Euromajdan, leidde tot de vlucht van Janoekovitsj. Daarop annexeerde Rusland de Krim en steunde een oorlog in de Donbas, die 14.000 doden kostte.

Voor Poetin is Oekraïne een persoonlijke obsessie. Oekraïne en Belarus horen in zijn ogen onlosmakelijk bij Rusland. Een nederlaag is voor hem niet acceptabel. Dat maakt de situatie gevaarlijk onvoorspelbaar. Poetin stelde slechts weinigen op de hoogte van zijn oorlogsplannen, die ook voor Rusland vergaande consequenties hebben. Sancties, isolement, geopolitieke verschuivingen, nieuwe NAVO-leden en het verlies van de Europese markt voor energieleveranties hebben grote invloed op de Russische economie en op de status van het land. 

Zeven jaar geleden was al duidelijk dat de informatie over Rusland en de vroegere Sovjet-republieken in Nederland te kort schoot. Om die lacune te vullen werd in 2016 RaamopRusland opgericht, dat inmiddels is uitgegroeid tot een gezaghebbend kennisplatform over de regio. Wij geven achtergrond en duiding bij de ontwikkelingen en steunen daarbij op talloze auteurs uit het gebied. De oorlog noopt ook ons de Moskou-centrische blik te verruimen naar de andere ex-Sovjet-republieken, met nadruk op Oekraïne en Belarus. 

Het platform bundelt de expertise over Rusland bij Nederlandse universiteiten en instituten en maakt die toegankelijk voor beleidsmakers, politici, journalisten, zakenlui en het geïnteresseerde publiek. RaamopRusland is partner van Universiteit Leiden, Instituut Clingendael en de Russian and Eastern European Knowledge Alliance (REKA) in Den Haag.

Talen

Deze website is een Nederlandse website, maar publiceert ook artikelen van niet-Nederlandse auteurs. Artikelen die in het Engels zijn geschreven worden niet vertaald, maar in het Engels gepubliceerd. Alle Engelse artikelen bij elkaar zijn te vinden onder de knop EN in het menu.
Artikelen die in het Russisch zijn geschreven, worden in het Nederlands vertaald. De oorspronkelijke Russische teksten kunnen met de knop PYC in het menu worden opgeroepen.

Statutaire doelstelling

De Stichting Raam op Rusland heeft tot doel om de kennis en het inzicht in de maatschappij, de cultuur en de geschiedenis van Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken te verdiepen en te verbreden. Een goede informatievoorziening en meningsvorming over deze regio zijn gelet op de (geo)politieke betekenis van die regio, mede van belang voor de democratische rechtsorde in Nederland.
De volledige tekst van de statuten van de stichting hier ter inzage.

RaamopRusland is een Algemeen Nut Beogende Instelling.  De Belastingdienst heeft deze ANBI-status in april 2017 met terugwerkende kracht verleend.