Roesski Mir: Russen buiten Rusland

De Roesski Mir, de ‘Russische Wereld’, kan rekenen op de bescherming van Moskou. Als de rechten van Russen waar dan ook in het geding zijn, komt het Kremlin in actie -- dus ook in het buitenland. Deze politiek is vastgelegd in een officiële doctrine, die stelt dat ‘landgenoten in staat moeten zijn om hun rechten in hun landen van verblijf effectief te schragen’. Deze ‘bescherming’ wordt vooral door de vroegere vazalstaten als een bedreiging ervaren. Het Kremlin probeert in deze landen invloed uit te oefenen op het gebied van taal en religie. In Oekraïne legitimeerde de Roesski Mir-doctrine gewapende inmenging en annexatie.

Russische taal en religie

Waar stopt de Russische wereld? Wat is een Rus, en hoe wordt dit bepaald? Om de Roesski Mir zo groot mogelijk te maken, houdt het Kremlin de definitie opzettelijk vaag. Taal en religie worden vaak gezien als de belangrijkste elementen van het Rus-zijn, en speelden een belangrijke rol in de Oekraïne-crisis. Volgens deze opvatting kan iedereen die Russisch spreekt of het Russisch-orthodoxe geloof aanhangt, worden beschouwd als Rus. Volgens een nog ruimere definitie van de orthodoxe kerk geldt dit ook voor eenieder die zichzelf als Rus beschouwt of solidariteit voelt met Russische volk. Hoe moet het Westen omgaan met deze component van de Russische buitenlandse politiek?

Alle analyses in dit dossier