Het Russische ministerie van Defensie wil de toegang tot sociale media voor beroepssoldaten beperken. Te vaak onthullen zij via hun mobiele telefoons of posts op Facebook of de Russische variant VKontakte details over hun missies in het buitenland. Westerse onderzoekssites als Bellingcat traceerden via selfies op sociale media de aanwezigheid van Russische soldaten in, bijvoorbeeld, de Oekraïense Donbas en Syrië.

Ondanks de economische recessie groeien de Russische militaire uitgaven harder dan in de meeste andere grote mogendheden. Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) heeft de Russische overheid vorig jaar 5,3 procent van het nationaal inkomen besteed aan defensie-uitgaven.

Moet de Russische regering nu wel of niet bezuinigen op de defensie-uitgaven?

Volgens de website van het gerenommeerde vakblad Jane’s Defence Weekly zou het defensiebudget in het begrotingsjaar 2017 met ruim 25 procent zijn gekort. De vraag is echter of Rusland inderdaad zo drastisch bezuinigt op zijn militaire apparaat.

Human Rights Watch (HRW) beschuldigt de Russisch-Syrische militaire coalitie van oorlogsmisdaden in Aleppo tijdens een maandlange campagne van luchtaanvallen op het door de oppositie bezette deel van de stad. In een net verschenen rapport noemt HRW de bombardementen 'roekeloos willekeurig'.

De komende dagen zijn meer dan 40 miljoen Russen (ruim een derde van de totale bevolking) betrokken bij een landelijke oefening van het ministerie voor Rampenbestrijding (MTsjS). Dat zet zelf ruim 200.000 specialisten van de verschillende rampendiensten in, benevens meer dan 50.000 units technisch materieel. Ook de autoriteiten, van plaatselijk tot federaal, doen aan de Russische oefening Bescherming Burgerbevolking mee. Het is voor zover bekend de grootste in zijn soort ooit.

Rampenbestrijdingsoefening

Blijkens de officiële bekendmaking draait het bij de oefening ('all-Russian civil defense drill') om de bescherming van de bevolking tegen gif- of natuurrampen. 'Getraind worden evacuatie, het uitdelen van beschermingsmiddelen en het inrichten van ontsmettingsstations. Het hele beschermingsinstrumentarium zal in staat van paraatheid worden gebracht,' aldus het ministerie. Ook de informatiesystemen voor rampenbestrijding en medische hulpdiensten worden landelijk getest. De oefening moet het land voorbereiden op efficiënte actie 'tijdens grootschalige noodsituaties, die plaatsvinden in vredestijd'. 

Vrijwel tegelijkertijd maakte de dienst rampenbestrijding van Moskou bekend dat er voor de totale bevolking van de Russische hoofdstad plaats komt in ondergrondse schuilkelders. 'Als gevolg van het invoeren van nieuwe methodes van civiele bescherming is in Moskou een inventarisatie gemaakt van de onderaardse ruimtes van de stad, wat ons in staat stelt de bescherming van 100% van de bevolking van de stad te plannen,' aldus Andrej Misjtsjenko van de Moskouse dienst. Moskou telt meer dan 10 miljoen inwoners.