Ondanks de economische recessie groeien de Russische militaire uitgaven harder dan in de meeste andere grote mogendheden. Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) heeft de Russische overheid vorig jaar 5,3 procent van het nationaal inkomen besteed aan defensie-uitgaven.

Moet de Russische regering nu wel of niet bezuinigen op de defensie-uitgaven?

Volgens de website van het gerenommeerde vakblad Jane’s Defence Weekly zou het defensiebudget in het begrotingsjaar 2017 met ruim 25 procent zijn gekort. De vraag is echter of Rusland inderdaad zo drastisch bezuinigt op zijn militaire apparaat.

Human Rights Watch (HRW) beschuldigt de Russisch-Syrische militaire coalitie van oorlogsmisdaden in Aleppo tijdens een maandlange campagne van luchtaanvallen op het door de oppositie bezette deel van de stad. In een net verschenen rapport noemt HRW de bombardementen 'roekeloos willekeurig'.

De komende dagen zijn meer dan 40 miljoen Russen (ruim een derde van de totale bevolking) betrokken bij een landelijke oefening van het ministerie voor Rampenbestrijding (MTsjS). Dat zet zelf ruim 200.000 specialisten van de verschillende rampendiensten in, benevens meer dan 50.000 units technisch materieel. Ook de autoriteiten, van plaatselijk tot federaal, doen aan de Russische oefening Bescherming Burgerbevolking mee. Het is voor zover bekend de grootste in zijn soort ooit.

Rampenbestrijdingsoefening

Blijkens de officiële bekendmaking draait het bij de oefening ('all-Russian civil defense drill') om de bescherming van de bevolking tegen gif- of natuurrampen. 'Getraind worden evacuatie, het uitdelen van beschermingsmiddelen en het inrichten van ontsmettingsstations. Het hele beschermingsinstrumentarium zal in staat van paraatheid worden gebracht,' aldus het ministerie. Ook de informatiesystemen voor rampenbestrijding en medische hulpdiensten worden landelijk getest. De oefening moet het land voorbereiden op efficiënte actie 'tijdens grootschalige noodsituaties, die plaatsvinden in vredestijd'. 

Vrijwel tegelijkertijd maakte de dienst rampenbestrijding van Moskou bekend dat er voor de totale bevolking van de Russische hoofdstad plaats komt in ondergrondse schuilkelders. 'Als gevolg van het invoeren van nieuwe methodes van civiele bescherming is in Moskou een inventarisatie gemaakt van de onderaardse ruimtes van de stad, wat ons in staat stelt de bescherming van 100% van de bevolking van de stad te plannen,' aldus Andrej Misjtsjenko van de Moskouse dienst. Moskou telt meer dan 10 miljoen inwoners.

 

 

 

 

In de publieke opinie in Rusland zijn de VS de ergste vijand. 37% van de Russische bevolking voelt zich bedreigd door Amerika. Op grote afstand volgt Europa dat 9 % als vijand ziet, en vlak daarna Oekraïne: 8 %. Russen zijn sinds de jaren 1990 zwaar teleurgesteld in de VS. De ommekeer in de mening over de VS begon met het bombarderen van Belgrado door de NAVO en bereikte in 2015 een dieptepunt. Dat blijkt uit het rapport Surprising Russia van drie Russische sociologische instituten (VTsIOM, ISEPR, Platform for Social Design) over de publieke opinie in 2015.

Krim hoort onlosmakelijk bij Rusland

Russen noemen Westerse, met name Amerikaanse, bemoeienis het meest als hun gevraagd wordt wat de oorzaak is van de omwenteling in Kiëv (22%). Slechts 2% denkt dat de wens tot aansluiting bij de EU de reden is geweest voor de opstand. Veel Russische ondervraagden (38%) kunnen de oorzaak helemaal niet aanwijzen en zijn volgens de opiniepeilers in verwarring. Wel staat tweederde van de bevolking volledig achter de Russische soldaten die als vrijwilliger vechten in de Donbas. Rusland moet de twee rebellen-gebieden in Oekraïne blijven steunen, vindt bijna 60%, maar er is weinig animo om er oorlog om te voeren. Driekwart vindt onderhandelingen en concessies de aangewezen weg tot oplossen van het conflict. Volgens 90% van de ondervraagden hoort de geannexeerde Krim onlosmakelijk bij Rusland.

Poetin populairder dan ooit

President Poetin blijft onveranderd populair in Rusland, ondanks de verslechterde economie en sancties,waardoor de prijzen zijn gestegen en de levensstandaard is gedaald. Volgens het rapport sloeg Poetin in 2015 met 90% populariteit zelfs zijn eigen record. Massaprotest zoals in Oekraïne acht driekwart van de respondenten in Rusland uitgesloten, slechts 15 % acht zoiets mogelijk.

Het Russische publiek gaat voor zijn informatie vooral af op de televisie. Voor 15% procent is internet een belangrijke bron. Kranten en radio spelen nauwelijks (voor 3 of 4%) een rol. Het vertrouwen in de berichtgeving is wel enigszins gedaald. 43% zegt de televisieberichtgeving volledig te vertrouwen, 32% vertrouwt de tv met mate, een daling met 10% in vergelijking met 2012. 12% zegt helemaal geen vertrouwen te hebben in de televisie, in 2012 was dat maar 3%.

Surprising Russia 2015 in het Engels (pdf opent in nieuw venster)