De oproep van corruptiebestrijder Aleksej Navalny om zondag in het hele land te demonstreren tegen corruptie is massaal gevolgd. In tientallen steden is gedemonstreerd. De opkomst varieerde van enkele tientallen tot enkele duizenden mensen. De aanleiding voor de demonstratie is een film over de rijkdommen van premier Dmitri Medvedev, door Navalny op YouTube gezet en al door 15 miljoen mensen bekeken. Dmitri wordt spottend 'Dimon' genoemd en de actie ging van start onder het logo 'Dimon otvetit' (Dimon moet verantwoording afleggen). De woordspeling op Demon ontgaat niemand.

Eén op de drie Russen vindt dat vrouwen niet in de politiek thuishoren. Dat blijkt uit een enquête van opinieonderzoeksbureau Levada, dat in het kader van wereldvrouwendag (8 maart) ieder jaar onderzoek doet naar de deelname van Russische vrouwen aan de arbeidsmarkt.

Het Fonds ter bestrijding van corruptie van oppositiepoliticus Aleksej Navalny beschuldigt premier en ex-president Dmitri Medvedev van grootscheepse corruptie. Op internet publiceerde Navalny een video en een serie documenten, waarin hij onthullingen deed over geheime bezittingen van Medvedev ter waarde van meer dan 1 miljard euro en hem één van de meest corrupte functionarissen noemde.

Onverwacht staat de Russisch-orthodoxe kerk in het middelpunt van een kleine protestbeweging. Sinds medio januari keert een groep burgers zich tegen het lokale bestuur van Sint-Petersburg en zo indirect ook tegen de groeiende machtspositie van de orthodoxe kerk in de Russische maatschappij. De beweging in Sint-Petersburg richt zich formeel tegen de overdracht van de Isaak Kathedraal aan het patriarchaat van de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou. Maar intussen komen wereldlijke en geestelijke macht in het protest samen en klinkt ook de roep om het aftreden van plaatselijk gouverneur Georgi Poltavtsjenko, die de restitutie medio januari heeft bekrachtigd.

De Russische cineast Nikita Michalkov vindt dat het Jeltsin Centrum het nationaal bewustzijn van Ruslands jeugd bederft. Hij blijft bij zijn mening, ook nu hij het centrum heeft bezocht. Op 9 december uitte hij scherpe kritiek in de Russische senaat, zonder ooit het Jeltsin Centrum van binnen te hebben gezien. De weduwe van president Jeltsin was daarover verontwaardigd.