Jan Dirk Waiboer

Bedrijfskundige

Jan Dirk Waiboer is bedrijfskundige. Ruim 20 jaar werkte hij als management- en strategieconsultant, de laatste acht jaar in Rusland. Waiboer heeft diverse artikelen gepubliceerd over economische en bedrijfskundige onderwerpen in Russischtalige vakbladen, zoals Harvard Business Review Russia en Forbes Kazakhstan.

Jan Dirk Waiboer leerde Russisch tijdens zijn dienstplicht bij de koninklijke landmacht. Per september 2018 is hij student Russische en Slavische studies aan de UvA.