De Russische staatstelevisie zou meer aandacht moeten besteden binnenlandse kwesties die de burgers bezighouden, in plaats van de nadruk op het buitenland te leggen. Daarover wordt volgens de zakenkrant RBK door het Kremlin gedelibereerd.

Er is in Rusland een nieuwe generatie van jonge activististen opgestaan. Deze jongeren laten zich niet indoctrineren door uniforme en eenzijdige berichten van de staatstelevisie, ze kijken niet eens. Ze hebben hun eigen informatiekanaal: het internet. Ze hebben hun eigen wapens: mobiele telefoons waarmee ze pogingen tot indoctrinatie van leraren in de klas kunnen filmen. Ze hebben hun eigen podium: sociale media om videoverslagen razendsnel te verspreiden.

De Tsjechische overheid wil dat kinderen op school les krijgen in het maken van onderscheid tussen ‘echt’ en ‘fake’ nieuws om ze te wapenen tegen met name propaganda vanuit Rusland. Minister voor de Mensenrechten Jan Chvojka gaat hiervoor richtlijnen voor scholen opstellen, aldus de Prague Daily Monitor.

Symbolisch hoogtepunt van president Poetins bezoek aan Griekenland was zijn bezoek aan de heilige berg Athos, bolwerk van de christelijke orthodoxie, waar ook de Russisch-Orthodoxe kerk deel van uitmaakt. De berg, officieel de Autonome Monnikenstaat van de Heilige Berg genaamd, is een onafhankelijke stadsstaat in Griekenland, waar 20 mannenkloosters staan. Vrouwen zijn er niet welkom. Er leven meer dan 2.000 monniken uit Griekenland, Servië, Bulgarije, Rusland en andere christelijk-orthodoxe landen. Het is precies een eeuw geleden dat Russisch-orthodoxe monniken zich op Athos vestigden. De gemeenschap is erg conservatief en moet bijvoorbeeld niets hebben van oecumene of contacten met de Paus. De Verlichting is aan hen voorbijgegaan.

https://www.rt.com/in-motion/344748-putin-mount-athos-greece/

Poetin werd vergezeld door de Russische patriarch Kirill. Tijdens dit tweede bezoek aan Athos werd Poetin als een held binnengehaald. Der Spiegel citeert de Grieks-orthodoxe monnik Efraimos: 'Poetin is de enige echte leider op de wereld. Met wie kun je hem vergelijken? Met Obama, met Merkel? Dat is geen vergelijking!' Volgens een andere monnik is Poetin op Athos verreweg de populairste politicus: 'Hij is een orthodoxe leider, die Griekenland verdedigen zal als het erop aankomt.'

In de kerk mocht de president tijdens de kerkdienst plaatsnemen in de sta-troon die was voorbehouden aan de Byzantijnse keizers. Ook dat is van een grote symboliek: na de val van Constantinopel (het 'tweede Rome') in 1453 beschouwde Moskou zich als 'het derde Rome', zetel van het ware christelijke geloof. De Russische monnik Filofej van Pskov schreef in 1510 een panegyrische brief aan Vasili III, de groothertog van Moscovië, waarin hij zei: 'Twee Romes zijn gevallen, het derde staat. Een vierde zal er niet zijn. Niemand zal jouw christelijke tsarendom vervangen!

Er deed zich volgens der Spiegel nog een klein diplomatiek ongemak voor: de Griekse president Pavlopoulos verliet de heilige berg voortijdig, omdat er voor hem geen troon meer beschikbaar was. 

Het Franse satirische tv-programma Le petit journal van Canal+ fileerde de uitzending waarin de populaire Russische tv-presentator Dmitri Kiseljov aantoont dat de euroscepsis in Frankrijk hand over hand toeneemt en dat toenadering tot Rusland door de Fransen als enige uitweg wordt beschouwd. Propagandist Kiseljov staat op de westerse sanctielijst van Russen die geen visum meer krijgen voor het Westen.

De Russische uitzending van Rossia 24 toont beelden van boze demonstranten, opdringerige donkergekleurde types die een vrouw lastigvallen, onduidelijke zwarte mannen, een Parijs' lyceum dat wordt bestormd door een horde vluchtelingen, een gepensioneerde vrouw die zich beklaagt dat immigranten haar werk hebben ingepikt en Jean-Marie le Pen die pleit voor betere samenwerking met Rusland als enige oplossing voor de problemen.

De boodschap van de Russische propaganda, aldus Yann Barthès, presentator van Le petit journal: 'Vanwege Europa vernielen de mensen alles op straat, is er geen democratie meer, jagen migranten de bewoners angst aan, ze pikken de banen en de scholen van de Fransen in. De enige oplossing is toenadering tot Rusland.'

Le petit journal traceerde alle Fransen die in het filmpje voorkwamen. Stuk voor stuk ontkenden ze gezegd te hebben wat hen in de mond werd gelegd. De demonstratie ging niet over Europa maar over de Franse arbeidswet, het meisje dat 'lastig gevallen' werd door gekleurde jongens zei totaal niet bang geweest te zijn, de oude vrouw brieste dat ze door de Russische tv als racist werd weggezet terwijl ze haar baan helemaal niet is kwijtgeraakt aan migranten en de school staat al een paar jaar leeg. Vluchtelingen zijn in de lege gangen niet te bekennen. 'Jullie hebben geen eergevoel, heren!', zegt de gepensioneerde vrouw verontwaardigd 'Mij iets in de mond leggen wat ik niet gezegd heb.... dat mág niet!'

Rossia 24 weigerde de Franse collega's commentaar. 

De Russische rockster Andrej Makarevitsj (62), gitarist en zanger van de band Masjina vremeni (Tijdmachine) postte de verzuchting dat hij de indruk heeft voor niets geleefd te hebben. De in Rusland immens populaire rocker trad de afgelopen twee jaar op met protestliederen over Poetin ('Ratten'), de annexatie van de Krim ('Gesprek met een landgenoot') en de anti-westerse sfeer in Rusland. Na een optreden voor Oekraïense vluchtelingen in de zomer van 2014 werd hij op de Russische staatstelevisie voor landverrader uitgemaakt. Concerten werden gecanceld. 

Dit schreef Makarevitsj op de website Snob:

Luizenbeurt

'Ik heb het nu niet over de vreselijke situatie met de Krim. Uiteindelijk zal dat vroeg of laat wel een plek krijgen. ik heb het over iets anders.

De machthebbers hebben mijn volk, ons allen een luizenbeurt gegeven. En de macht kan zich verheugen - ik denk dat ze zelf niet op zo'n enorm succes had gerekend. Het loopt allemaal gesmeerd! Alsof die kwart eeuw niet heeft plaatsgevonden, die ons de kans gaf ons op zijn minst even vrije, zelfstandig denkende mensen te voelen.

Met welk een snelheid is alles teruggedraaid naar het sovjet-imperium - met al die 'eenstemmige goedkeuring', 'verontwaardigde veroordeling', met militaire invallen waar het ons goeddunkt en confrontatie met de hele mensheid! De sovjet-macht heeft altijd gescheten op de mens - dat is niks nieuws. Maar dat we op onszelf zijn gaan schijten en niets hebben geleerd - dat is verschrikkelijk. 

Goed, we zullen achter onze nieuwe schutting hurken in onze middeleeuwen en onze wangen bolblazen en de burgers van de planeet zullen weer met angst en vijandschap naar ons kijken, als naar een onbekende diersoort. Het is niet voor het eerst.

Maar mij bekruipt het loden gevoel dat ik voor niets heb geleefd.'

Bron: https://snob.ru/profile/5134/blog/73293

Hier zingt Makarevitsj het lied 'Gesprek met een landgenoot': 

 

 

 

 

 

Eens was hij prominent lid van Poetins jeugdbeweging Nasji (De Onzen), die door het Kremlin werd ingezet om oppositiemarsen te ontregelen of te posten bij westerse ambassades in Moskou. Jaarlijks bezocht Poetin het zomerkamp van de club, die in het hele land tienduizenden carrièregerichte jongeren telde, bij het meer van Seliger. Zo hield hij contact met de jonge generatie.

Maar toen de gloriedagen van Nasji voorbij waren, zette Dmitri Tsjoegoenov een eigen actieclub op: StopCham (Stop de Schoft). Aanvankelijk richtte hun woede zich vooral op foutparkeerders op de stoep, een irritante gewoonte van mensen die zich boven de wet wanen in Moskou. Dat breidde zich uit tot public shaming van de talloze Russen die misbruik maken van hun positie. Aanvankelijk financierde het Kremlin de club met miljoenen roebels, maar toen te veel celebrities het slachtoffer werden van de ludieke acties van Stopcham greep het ministerie van Justitie in. Eind maart schrapte het de registratie van StopCham en beroofde Tsjoegoenov zo van financiële ondersteuning. Volkswoede moet voor het Kremlin instrumenteel zijn en blijven.

http://www.themoscowtimes.com/article/a-kremlin-youth-movement-goes-rogue/564935.html (link opent in nieuw venster)